P 01

Germanowie, okres Cesarstwa RzymskiegoP01
szerokość obrączki: 7 mm
waga: około 5,7 grama
maksymalny rozmiar: 20

Obrączka wzorowana na znaleziskach germańskich złotych pierścieni z okresu Cesarstwa Rzymskiego. Pierścienie tego typu znane są z obszaru basenu Bałtyku, a szczególnie ze Skandynawii.

CENA 75 PLN (60,98 netto)