P 02

Celtowie, V w. przed Chr.P02
Galia (Francja)
szerokość obrączki: 5 mm
waga: około 3,3 grama
rozmiary: 13-22

Replika falistej obrączki celtyckiej. Ozdoba typowa dla okresu LaTene A.                                                                                                           

CENA 45 PLN (36,59 netto)